POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Operator sklepu internetowego pod adresem sklep.olhik.pl przykłada znaczną wagę od ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników. Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób zbierane dane osobowe są wykorzystywane, jak chronione i z kim dzielone. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze w granicach obowiązującego prawa.

 

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

 

Na stronie sklepu internetowego umożliwiamy zarejestrowanie indywidualnego konta jakkolwiek nie jest ono konieczne do złożenia zamówienia. W trakcie rejestracji indywidualnego konta prosimy użytkowników o podanie imienia, nazwiska, adresu  zamieszkania bądź siedziby, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej. W przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą wymagamy podania pełnej nazwy firmy, danych adresowych oraz niezbędnych danych do wystawienia faktury. Podczas rejestracji konta poprosimy również o podanie hasła, które użytkownik będzie wykorzystywał do ponownego zalogowania się na indywidualny koncie w naszym sklepie internetowym.

 

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie naszego sklepu internetowego, poprosimy jedynie o podanie adresu email.

 

CEL WYKORZYSTANIA INFORMACJI

 

Podane dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia i wykonania umowy, obsługi reklamacji, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, zalogowania się do własnego indywidualnego konta, udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników oraz przesyłania zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

 

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH

 

W każdym czasie umożliwiamy użytkownikom aktualizację swoich danych. Wprowadzenie zmian w podanych danych możliwe jest po zalogowaniu się na indywidualnym koncie. Części udostępnionych danych, związanych przede wszystkim z zawartą uprzednio umową nie można jednakże zmienić, gdyż są one nierozłącznie związane z tą umową (np. dane na fakturze).

 

W każdym czasie umożliwiamy użytkownikom dostęp do treści zgromadzonych danych, ich poprawę oraz aktualizację. W przypadku zmiany danych prosimy zadbać o ich uaktualnienie poprzez zalogowanie się na indywidualnym koncie. Zapewniamy użytkownikom możliwość usunięcia ich danych osobowych z naszych zbiorów na ich żądanie, jak również umożliwiamy usunięcie danych osobowych w innych przypadkach, w granicach obowiązującego prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

 

Dokładamy wszelkiej staranności, poprzez wprowadzanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, jak również przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą bądź zgubieniem. Wszelkie dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

 

PLIKI COOKIES

 

Strona sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookies tzw. ciasteczka, które powalają automatycznie rozpoznać końcowe urządzenie użytkownika przy następnej wizycie. Ciasteczka pozwalają dostosować wygląd strony do preferencji użytkowników lub zapamiętać login oraz hasło do indywidualnego konta na komputerze użytkownika. Ciasteczka nie gromadzą danych osobowych i można wyłączyć ich obsługę odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową.

 

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES         

Wykorzystujemy poniżej wskazane rodzaje plików cookies:
1) stałe pliki cookiestj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ich ręcznego usunięcia. Zakończenie sesji w przeglądarce lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Te pliki nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.  
2) sesyjne pliki cookies tj. pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Zapisane w nich informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Także i te pliki nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.  

USUWANIE PLIKÓW COOKIES         

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

 

Firefox            Chrome           Opera              Internet Explorer        Safari

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Na stronie internetowej sklepu wykorzystywane są zewnętrzne analityczne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych. Powyższe pliki pochodzą z serwisów Google Analytics oraz Google AdWords, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA. Pliki cookies pochodzące z serwisu Google Analytics stosowane są w celu gromadzenia danych związanych ze sposobem korzystania przez użytkowników ze stron sklepu internetowego. Pliki cookies z serwisu Google AdWords pozwalają dotrzeć administratorowi tego serwisu do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą witrynę i utworzyć dla nich dostosowany komunikat reklamowy.  Informujemy, że użytkownicy mogą zrezygnować z reklam Google AdWords w ustawieniach reklam.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest  Olga Bugała-Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olhik Olga Bugała-Kamińska z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47-100), przy ul. Marka Prawego 15 lok. 3, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7561909208, REGON: 362156983, email: sklep@olhik.pl, tel.: 730 746 630.

 

W każdej chwili umożliwiamy Państwu kontakt z Administratorem danych w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.